Käyttöehdot

1. Soveltamisala ja ehtojen hyväksyminen

 

Näitä sopimusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Gigaboost Oy:n (”Gigaboost”) verkkosivujen www.gigaboost.fi (”Verkkokauppa”) välityksellä ostettavien tuotteiden kauppaan Gigaboostin ja asiakkaan (”Asiakas”) välillä.

Verkkokaupan käyttäjän (”Käyttäjä”) tulee tutustua huolellisesti näihin Ehtoihin ennen Verkkokaupan käyttöä. Ehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin Verkkokaupassa.

Sopimuskumppanisi kaikissa Verkkokaupassa toteutetuissa ostotapahtumissa on Gigaboost Oy:

Gigaboost Oy
Y-tunnus: 3183070-1
Kotipaikka: Tampere
Osoite: Rautalepänkatu 21, 33870 Tampere
Asiakaspalvelu: info@gigaboost.fi

Gigaboostlla on oikeus päivittää näitä Ehtoja milloin tahansa. Päivitettyjä Ehtoja sovelletaan tilauksiin, jotka on tehty uusien Ehtojen voimaantulopäivän jälkeen. Tilaamalla asiakas hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan Ehtoja kokonaisuudessaan ja hyväksyy samalla henkilötietojensa ja evästeiden käytön Gigaboostin tietosuoja- ja evästesääntöjen mukaisesti.

Huomaa, että sinulla saattaa olla näissä Ehdoissa määritettyjen oikeuksien lisäksi muita sovellettavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia, jotka voivat vaihdella maakohtaisesti.

Näissä Ehdoissa puhuttaessa tuotteesta (”Tuote”), tarkoitetaan Verkkokaupassa saatavilla olevaa tai Verkkokaupasta tilattua tuotetta.

2. Verkkokaupassa asiointi ja rekisteröityminen

Verkkokaupassa voivat asioida kaikki vähintään 18-vuotiaat henkilöt, joilla on pysyvä toimitusosoite sekä toimiva sähköpostiosoite ja jotka tilaavat tuotteita Verkkokaupan toimitusalueelle.

Asiakkaan tulee antaa itsestään oikeat tiedot asioidessaan Verkkokaupassa. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta viivytyksettä Gigaboostlle. Asiakkaan täytyy olla ostotapahtumaan käytetyn pankki-/luottokortin laillinen omistaja.

Voidaksesi tilata Verkkokaupasta, Asiakkaan täytyy ilmoittaa nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa, maksutiedot sekä muut ostamiseen vaaditut tiedot.

Tehtyään tilauksen Asiakas saa sähköpostitse maksuvahvistuksen sekä tilausvahvistuksen, jossa on ilmoitettu tilausnumero ja tilatut tuotteet. Asiakas saa sähköpostitse myös toimitusvahvistuksen, kun tilaus on toimitettu. Jos kaikkia tilattuja tuotteita ei voida lähettää samassa lähetyksessä, asiakaspalvelu ottaa yhteyttä Asiakkaaseen ensisijaisesti sähköpostitse. Asiakkaalle ei koidu ylimääräisiä kustannuksia, jos tilattuja tuotteita täytyy lähettää useassa erässä.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa kuluitta ennen toimitusvahvistuksen vastaanottamista ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen info@gigaboost.fi tai puhelimitse numeroon

Tuotteiden palauttamisesta toimitusvahvistusviestin jälkeen on kohdassa Peruuttamisoikeus.

Asiakas voi halutessaan rekisteröityä Verkkokaupan asiakkaaksi ja näin nopeuttaa asiointia Verkkokaupassa. Rekisteröityminen on maksutonta. Rekisteröityminen tapahtuu toimivalla sähköpostiosoitteella ja asiakkaan valitsemalla salasanalla. Asiakas on vastuussa salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan (”Asiakastili”) tapahtuvasta asioinnista Verkkokaupassa. Asiakkaan tulee olla välittömästi yhteydessä Gigaboostlle, jos Asiakas havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa on joutuneet kolmannen osapuolen haltuun tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin. Gigaboostlla on oikeus jäädyttää tai sulkea Asiakkaan tunnukset, mikäli Gigaboost havaitsee väärinkäyttöä Asiakastilillä.

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietoja ja maksutietoja käsitellään salattua yhteyttä käyttäen.

3. Käyttäjän Verkkokauppaan tuottama sisältö

Käyttäjä sitoutuu olemaan tuottamatta ja välittämättä Verkkokauppaan mitään sellaista sisältöä, joka on lain tai hyvän tavan vastaista taikka muutoin sopimatonta, kolmansien oikeuksia loukkaavaa tai oikeudettomasti jotain kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita mainostavaa.

Käyttäjä saa lähettää, toimittaa tai julkaista Verkkokauppaan vain sellaista sisältöä, johon ja jonka käyttöön hänellä on rajoitukseton oikeus, mukaan lukien oikeus välittää sisältö Gigaboostlle ja antaa Gigaboostlle oikeuden julkaista ja käyttää Käyttäjän kyseistä sisältöä korvauksetta siihen tarkoitukseen, mihin se on kerätty.

Gigaboost ei tarkasta etukäteen Käyttäjän Verkkokauppaan tuottamaa tai välittämää sisältöä eikä ole siitä miltään osin vastuussa. Gigaboost pidättää oikeuden milloin tahansa oman harkintansa perusteella ilman etukäteisilmoitusta poistaa Käyttäjän tuottama sisältö, jonka katsoo olevan näiden Ehtojen vastainen tai muutoin Gigaboostlle tai kolmansille osapuolille haitallinen/vahingollinen, taikka muuttaa sisältöä harkintansa perusteella esimerkiksi kirjoitusvirheiden korjaamiseksi. Kuka tahansa voi pyytää Verkkokauppaan välitettyä sisältöä poistettavaksi ottamalla yhteyttä Gigaboostin Asiakaspalveluun, Gigaboost päättää tällaisen pyynnön noudattamisesta.

  1. Asiakas ja kuluttajansuoja

Kuluttaja-asiakkaan ja Gigaboostin välisessä asiakassuhteessa noudatetaan näiden Ehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevaa kuluttajansuojan lainsäädäntöä. Kuluttajansuojan kannalta ei ole merkitystä, onko kuluttaja-asiakas rekisteröitynyt vai ei.

Yritysasiakkaan ja Gigaboostin välisessä asiakassuhteessa noudatetaan ensisijaisesti näitä Ehtoja ja toissijaisesti kulloinkin voimassaolevaa kauppalakia.

5. Tuotetiedot ja palvelut sekä niiden saatavuus

Gigaboost pyrkii siihen, että Verkkokaupassa on ajantasaiset ja oikeat tiedot tuotteista ja palveluista sekä niiden saatavuudesta, mutta ei kuitenkaan voi taata tietojen virheettömyyttä, eikä myytävien tuotteiden ja palveluiden alueellista saatavuutta tai riittävyyttä. Osa palveluista ja tuotteista on saatavilla vain alueellisesti. Mikäli Asiakas on tilannut palvelun sellaiseen paikkaan tai osoitteeseen, missä Gigaboost ei kyseisenä ajankohtana operoi, Gigaboost ilmoittaa tästä viivytyksettä Asiakkaalle hänen ilmoittamia yhteystietoja käyttäen, ensisijaisesti sähköpostitse.

Mikäli tilauksen vastaanottamisen jälkeen käy ilmi, että tilattu tuote on loppunut tilapäisesti tai pysyvästi järjestelmän Asiakkaalle ilmoittamasta saldomäärästä huolimatta, Gigaboost ilmoittaa tästä viivytyksettä Asiakkaalle hänen ilmoittamia yhteystietoja käyttäen, ensisijaisesti sähköpostitse. Mikäli Gigaboost joutuu tästä syystä perumaan tilauksen, sitoutuu Gigaboost hyvittämään Asiakkaalle tilatusta tuotteesta tai palvelusta jo maksetun hinnan täysimääräisesti, ja kaupan katsotaan purkautuneen kyseisen tuotteen tai palvelun osalta.

Mikäli tilattua tuotetta ei ole lainkaan saatavilla, Gigaboost sitoutuu hyvittämään Asiakkaalle tilatusta tuotteesta jo maksetun hinnan täysimääräisesti, ja kaupan katsotaan purkautuneen kyseisen tuotteen osalta. Gigaboostin asiakaspalvelu ottaa tällaisessa tilanteessa Asiakkaaseen yhteyttä, ja Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus pitää kauppa voimassa ja hyväksyä pidempi toimitusaika mikäli se on Gigaboostin toimesta mahdollista tai korvaavan tuotteen toimittaminen.

Gigaboostlla on oikeus harkintansa mukaan päivittää Tuotteiden ja Palveluiden kuvauksia milloin tahansa ennalta ilmoittamatta.

Gigaboost pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Tuotteet ja Palvelut esitetään Verkkokaupassa mahdollisimman totuudenmukaisina. Tuotekuvat ovat esimerkkikuvia Tuotteista ja ne pyritään esittämään todenmukaisina. Teemme kaikkemme, jotta tuotekuvat mahdollisimman hyvin vastaisivat todellisia tuotteita.

6. Hinnat ja verot

Ilmoitetut hinnat koskevat ainoastaan Verkkokaupassa tehtyjä tilauksia. Kaikki Verkkokaupassa esitetyt tuotteiden hinnat ovat tuotteiden täysiä vähittäishintoja. Hinnat sisältävät arvonlisäveron tai muut tilausmaassa sovellettavat verot. Hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Tilauskohtaiset toimituskulut näkyvät kassalla kun Asiakas valitsee toimitustavan. Gigaboost pidättää oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin kuitenkin siten, että mahdolliset muutokset koskevat vain muutosten voimaantulon jälkeen tehtäviä tilauksia. Hinnat esitetään euroina.

Gigaboost pidättää oikeuden perua Asiakkaan tilauksen, kun kyseessä on selvä ja olennainen hintavirhe tilatussa Tuotteessa. Tällä tarkoitetaan tuotteen mahdollista hinnoitteluvirhettä Verkkokaupassa siten, että tuotteen hinta poikkeaa niin merkittävästi ja selvästi tuotteen tavanomaisesta hintatasosta, että keskivertokuluttajan katsottaisiin ymmärtäneen kyseessä olevan virhe. Selvänä hintavirheenä pidettäisiin esimerkiksi sitä, että Tuotteen hinta on 0,00 euroa tai hintaa ei ole ollenkaan, tai jos Tuotteen hinnaksi on esitetty niin alhainen hinta, että sitä voidaan yleisen käsityksen mukaan pitää virheellisenä.

7. Toimituskulut ja -tavat

Gigaboost toimittaa Tuotteet tai Palvelun mahdollisimman pian tilauksen vastaanotettuaan. Tähän menee saatavuudesta riippuen yleensä 0-14 päivää. Joihinkin paikkakuntiin toimitusaika voi olla myös pidempi. Mikäli haluat varmistua toimitusajasta, otathan yhteyttä suoraan myyjään. Jos tilaukseen sisältyy tuotteita, joilla on eri toimitusaika, tilaus toimitetaan yhdellä kerralla kun koko tilaus on valmis toimitettavaksi ellei Gigaboost muuta ilmoita.

Gigaboost toimittaa tuotetilaukset Suomeen käyttämällä Postin pakettipalveluita.  Asiakkaan tulee huomioida pakettien säilytysajat noutopisteessä. Mikäli pakettia ei noudeta säilytysajan sisällä, palautuu paketti takaisin Gigaboostlle. Noutamattomasta lähetyksestä Gigaboost veloittaa Asiakkaalta 7€/tilaus, joka kattaa toimituskulut ja muut Gigaboostlle aiheutuneet kulut.

Suomeen tilatessa, toimituskulut ovat Postin noutopisteeseen toimittaessa 3,5€.

8. Maksutavat

Turvallisen ja helpon ostokokemuksen tarjoamiseksi Gigaboost Verkkokaupassa on tarjolla seuraavia maksutapa vaihtoehtoja:

-       Yleisimmät luottokortit (Visa, Mastercard, Visa Electron)

-       Verkkopankit

-       Lasku (Collector, Jousto)

-       Lahjakortti

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajina toimivat Paytrail Oyj yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Maksutapojen tarjoajat ovat kolmansia osapuolia, joiden kanssa Gigaboost on solminut yhteistyösopimukset. Asiakas syöttää itse kaikki luottokortti- tai verkkopankkimaksutiedot pankin tai maksupalveluntarjoajan sivuilla. Tietoliikenneyhteyksissä Gigaboost käyttää salattua SSL -yhteyttä.

Luottokorttimaksut

Maksukortilla maksaminen Verkkokaupassa on vaivatonta ja turvallista. Gigaboostlla ei ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta Verkkokaupan tietojärjestelmään. Hyväksymme Verkkokaupassamme Visa, MasterCard ja American Express -maksukortit. Huomioi maksukorttisi turvaraja verkko-ostoksia varten. Voit tarkistaa ja muokata sitä omassa verkkopankissasi tai pankkikonttorissasi. Maksutapahtuman aikana luottokorttitietoja käsitellään aina suojatussa SLL -verkkoyhteydessä.

Verkkokaupassamme ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode –todentamispalvelut, joiden avulla kortinhaltijan henkilöllisyys todennetaan. Korttimaksamisen Verkkokaupassa tarjoaa Paytrail Oyj, joka näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää Asiakkaan maksaman korttimaksun Gigaboostlle.

Tiliotteella ja korttilaskulla maksun saajana näkyy Paytrail Oyj, joka välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Ongelmatilanteissa ottakaa yhteyttä ensisijaisesti Gigaboostin asiakaspalveluun.

Verkkopankit

Asiakas voi maksaa ostoksensa verkkomaksupainikkeilla. Kun Asiakas käyttää maksutapana verkkopankkia, Asiakas siirtyy Verkkokaupan sivuilta hetkeksi oman pankkinsa verkkopankkiin tai Gigaboostin yhteistyökumppanin (Paytrail Oyj) verkkopalveluun ja maksaa valitsemansa tuotteet suoraan omalta tililtään. Maksutapahtuman näet omalta tiliotteeltasi ja maksunsaajana tiliotteella näkyy Paytrail Oyj, joka välittää maksun.

Lasku/erämaksu/tililuotto

Asiakkailla on myös mahdollisuus maksaa ostoksensa laskulla tai tililuotolla. Lasku ja tililuotto tarjotaan yhteistyössä Collector Bank AB:n sekä Paytrail Oy:nn kanssa. Kun valitset maksutavaksi laskun, vastaanotat tuotteet ennen niiden maksamista. Voit maksaa laskun kerralla tai jakaa sen pienempiin osiin solmimalla tililuottosopimuksen yhteistyökumppanimme kanssa. Yhteistyökumppaneiden sopimusehdot ja hinnat laskua sekä tililuottoa varten ovat saatavilla seuraavasti:

 

Jousto ehdot löytyy täältä.

Collector Lasku/Osamaksu

Lasku ja tililuotto antavat sinulle lisää aikaa verkkokauppaostostesi maksamiseen. Niitä käyttämällä voit odotella tilauksesi saapumista rauhassa ennen sen maksamista. Maksun voit tehdä joko kerralla laskulla tai pienemmissä osissa tililuotolla, jolloin voit suorittaa kuukausittain sinulle parhaiten sopivan summan ja jakaa maksun enintään 36 kuukauden ajalle.

Laskulla saat aina 45 päivää korotonta maksuaikaa verkkokauppaostoksillesi. Pitkä maksuaika mahdollistaa sen, että ehdit tarkistaa ostoksesi ja tarvittaessa palauttaa sen ennen laskun erääntymistä.
Maksuaikaa hyödyntääksesi tarvitset myönteisen luottopäätöksen, jonka hakeminen käy helposti ostotapahtuman yhteydessä. Voit hakea sitä, jos olet vähintään 18 vuoden ikäinen ja sinulla on suomalainen henkilötunnus sekä vakituinen, virallinen kotiosoite Suomessa. Myös luottotietosi tarkistetaan Bisnode Finland Oy:n rekisteristä.

Kun olet saanut myönteisen luottopäätöksen sekä vahvistanut ostotapahtuman, saat laskun ostoksestasi sähköpostiisi. Jos haluat maksaa laskun pienemmissä osissa ja sinulle paremmin sopivalla maksuajalla (1-36 kk), sinun tulee tehdä jatkuvaa luottoa koskeva luottosopimus Collector Bankin kanssa kirjautumalla Omille Sivuille osoitteessa oma.collector.fi. Luottosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä sinulle myönnetään luottoraja, joka on käytettävissä myöhempiin ostoksiin luottoehtojen mukaisesti.

Kun sinulla on voimassa oleva luottosopimus, sinun tulee maksaa eräpäivään mennessä vain saamallasi laskulla mainittu vähimmäissumma mutta voit halutessasi suorittaa myös tätä suuremman summan. Sen jälkeen sinulle lähetetään kuukausittain sähköpostitse tililasku, kunnes luotto on kokonaan maksettu. Voit aina halutessasi lyhentää luottoasi myös tililaskulla mainittua vähimmäissummaa suuremmissa osissa.

Luottokustannukset ja luottoesimerkki: Gigaboostin verkkokaupassa sovelletaan kampanjaehtoja, joiden mukaisesti tililuoton korko on 19,2 % nimellisenä vuosikorkona ilmaistuna ja kuukausimaksu on 3,80 € kuukaudessa. Jos myönnetty luottoraja on 1 000 € ja se on kokonaisuudessaan käytetty Gigaboostin verkkokaupasta tehtyihin ostoksiin sekä luotto maksetaan takaisin 36 kuukauden aikana, sovellettavilla kampanjaehdoilla todellinen vuosikorko on 30,7 %, luottokustannusten yhteismäärä 433 €, maksettava kokonaismäärä 1 433 € ja maksuerien lukumäärä 36 kpl. Viivästyneistä maksuista veloitetaan lainmukaiset muistutusmaksut ja perintäkulut sekä korkoa viivästyneeltä ajalta.

Luottoehdot

Laskun ja luoton myöntäjä on Collector Bank AB, Lilla Bommens Torg 11, Box 11914, SE-404 39. Lisätietoja www.collector.fi

Saat täydelliset ehdot ja tiedot Collector Laskusta ja Tililuotosta seuraavista linkeistä:
Tarkempi palvelukuvaus: https://www.collector.fi/henkiloasiakkaat/maksa-laskulla/
Yleiset lasku- ja tililuottoehdot: https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/Credit_terms_All_FI.pdf
Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottoehdot: https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/SECCI_FI.pdf

 

 

Lahjakortti (saatavilla rajoitetusti)

Voit valita lahjakortin maksutavaksi kassalla, jolloin tilauksesi maksetaan lahjakortilta kokonaan tai osittain mikäli lahjakortin arvo ei riitä koko tilauksen maksamiseksi ja tilauksen loppusumman voit maksaa valitsemallasi maksutavalla. Lahjakortti käytetään syöttämällä lahjakortin koodi kassalle sille varattuun kenttään.

9. Peruuttamisoikeus

Verkkokaupassa tapahtuva myynti on kuluttajasuojalainsäädännön tarkoittamaa etämyyntiä. Jos Asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on tehtävä palautusilmoitus 14 vrk kuluessa Tuotteiden vastaanottamisesta tai ennen laitteiden asentamista tai ennen mittauksen tekoa. Palautusilmoituksen voi tehdä sähköpostitse Gigaboostin asiakaspalveluun (info@gigaboost.fi). Palautettavat tuotteet tulee tämän jälkeen viipymättä lähettää Gigaboostlle, viimeistään 14 vrk kuluessa. Palautusilmoituksen voi tehdä myös täyttämällä palautuslomakkeen, jonka Asiakas liittää lähetyksen mukaan ja lähettää Gigaboostlle 14 vrk kuluessa Tuotteiden vastaanottamisesta.

Palautusoikeus koskee tuotteita sekä palveluita, joita ei ole vielä suoritettu. Mikäli verkkokaupassa ostettu palvelu (Asennukset ja Mittaukset) on ehditty suorittaa, ei näillä ole enää palautusoikeutta.

Kun Asiakas peruuttaa Verkkokaupassa tekemänsä tilauksen, ja ellei toisin ole sovittu, Gigaboost palauttaa tästä maksetun suorituksen käyttämällä sitä maksutapaa, jota Asiakas on itse käyttänyt alkuperäisessä ostotapahtumassa. Gigaboost palauttaa viipymättä palautettavan summan käsiteltyään asiakaspalautuksen, kuitenkin viimeistään 14vrk kuluessa vastaanotettuaan tuotteet. Palautus ei kata asiakkaan valitsemasta muusta kuin Gigaboostin tarjoamasta edullisimmasta vakiotoimituksesta aiheutuvia lisäkuluja. Mikäli vain osa tilauksesta palautetaan, toimituskuluja ei palauteta. Asiakas vastaa käyttöönotetun tuotteen arvonalentumisesta, ja Gigaboostlla on oikeus vähentää palautettavasta summasta määrä, joka vastaa tuotteen arvonalennusta verrattuna tuotteen alkuperäiseen arvoon. Mikäli tuote on sen käytön johdosta tullut myyntikelvottomaksi, Asiakas vastaa tuotteen koko arvosta ja, mikäli asiakas haluaa, että tuote lähetetään hänelle uudelleen, tästä aiheutuneista kuljetuskustannuksista.

Asiakkaalla on velvollisuus käsitellä Tuotteita huolella ja pakata Tuote niin ettei se vaurioidu kuljetuksessa. Asiakkaan tulee liittää lähetyksen mukaan tieto palautettavista tuotteista. Palautettava lähetys tulee jättää Postin tai Matkahuollon toimipisteeseen ja Asiakkaan tulee varmistua palautuskuitin saamisesta. Lähetystä ei voi palauttaa kirjelaatikkoon.

Gigaboostin osoite:

Gigaboost Oy

Rautalepänkatu 21

33870 Tampere

10. Toimituksen tai Tuotteiden virheet

Kun Asiakas on vastaanottanut toimituksen, Asiakkaan tulee viipymättä tarkistaa, että toimitetut tuotteet ovat ehjiä ja muutoin virheettömiä. Asiakkaan tulee myös varmistaa, että toimitus sisältää kaikki Asiakkaan tilaamat tuotteet.

Gigaboost vastaa toimituksen ja toimitettujen Tuotteiden virheistä kuluttajasuojalain 5 luvun mukaisesti. Jos Asiakkaan vastaanottamat Tuotteet ovat virheellisiä tai eivät vastaa tilausta, Asiakkaan tulee ottaa viivytyksettä yhteys Gigaboostin asiakaspalveluun (info@gigaboosti.fi)

Mikäli Gigaboost on toimittanut Tuotteen, joka ei vastaa tilausta, Gigaboost pyrkii ensisijaisesti korjaamaan virheen toimittamalla Asiakkaalle oikean Tuotteen ja Asiakas palauttaa väärin toimitetun Tuotteen takaisin Gigaboostlle maksutta.

Mikäli lähetys on vaurioitunut kuljetuksessa, Gigaboost kehottaa Asiakkaan olemaan ottamatta vastaan lähetystä ja olemaan asiasta yhteydessä Gigaboostin asiakaspalveluun.

Mikäli Asiakas havaitsee Tuotteessa sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisen virheen, voi Asiakas halutessaan tehdä Gigaboostlle tätä koskevan reklamaation.

Mikäli reklamaatio johtaa Tuotteen lähettämiseen Gigaboostlle, Gigaboost vastaa tästä lähetyksestä aiheutuneista kuljetuskustannuksista.

Kun reklamaation kohteena ollut Tuote on palautettu ja reklamaatio on todettu aiheelliseksi, Gigaboost maksaa asiakkaalle sovellettavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisen hyvityksen. Gigaboost pyrkii tekemään suorituksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päivästä, jolloin Gigaboost on vastaanottanut reklamaation kohteena olevan Tuotteen. Mikäli reklamaation johdosta palautettu Tuote ei ole sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti virheellinen, Gigaboost voi hylätä reklamaation ja Asiakkaalta voidaan tällöin periä tuotteen palautuksesta Asiakkaalle aiheutuvat kuljetuskulut.

Tuotteesta tulee aina tehdä reklamaatio suoraan ostopaikkaan, mikäli Tuotteessa on virhe.

Nämä Ehdot eivät rajoita Asiakkaan sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia eikä elinkeinonharjoittajan lakisääteistä tuotevirheisiin sovellettavaa virhevastuuta mukaan lukien oikeutta vaatia virheen korjaamista tai tuotteen korvaamista uudella.

11. Linkit ulkopuolisille sivuille

Verkkokauppa voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin. Vaikka kolmas osapuoli olisi sidoksissa Gigaboostseen, ei Gigaboost voi vaikuttaa näihin linkitettyihin sivustoihin tai palveluihin, joilla kaikilla on omat erilliset, Gigabooststa riippumattomat käyttöehtonsa ja/tai tietosuoja- ja tiedonkeruukäytäntönsä. Nämä linkitetyt verkkosivustot ja palvelut tarjotaan vain käytön tueksi ja Asiakas käyttää niitä omalla vastuullaan.

12. Pätevyys

Jos jokin näiden Ehtojen ehdoista todetaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto pannaan täytäntöön sovellettavan lain suurimmassa sallitussa laajuudessa. Tämä ei vaikuta millään tavoin muiden ehtojen pätevyyteen, laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

13. Ylivoimainen este

Ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Gigaboost ei ole vastuussa mistään viivästyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat olosuhteista, joihin Gigaboost ei pysty vaikuttamaan. Tällaisia ovat esim. yleiset työtaistelut, sotatoimet, tulipalot, salamointi, terrori-iskut, virallisten määräysten muutokset, tekniset ongelmat, viat voima-/tele-/tietokoneyhteyksissä tai muussa viestinnässä sekä alihankkijoiden toimittamien palveluiden viat ja viivästykset, jotka johtuvat edellä mainituista olosuhteista. Mikäli tällainen tilanne ilmenee, Gigaboost ilmoittaa siitä Asiakkaalle. Mikäli tilanne on kestänyt yli kahden (2) kuukauden ajan, sekä Asiakkaalla että Gigaboostlla on oikeus keskeyttää Verkkokaupassa tehty ostotapahtuma välittömin seurauksin.

14. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki näihin Ehtoihin tai Verkkokauppaan ja siellä tapahtuviin ostoksiin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan pääsääntöisesti neuvottelemalla Gigaboostin ja Asiakkaan välillä. Mikäli Asiakas ei ole tyytyväinen erimielisyyden ratkaisuun, on Asiakkaalla oikeus ottaa yhteyttä kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan sekä sen jälkeen pyytää kuluttajariitalautakuntaa esittämään ratkaisua.

Erimielisyystilanteissa Gigaboost pyrkii noudattamaan Suomen kansallisen kuluttajavalituslautakunnan tai muiden Euroopan maiden vastaavien viranomaisten päätöksiä.

Asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa riita ratkaistavaksi Helsingin käräjäoikeuteen tai oman kotipaikkansa ensimmäisen asteen tuomioistuimeen.